Grote Grazers en Nederlands wild aan de muur.

Grote Grazers aan de muur

In steeds meer natuurgebieden vind je grote grazers zoals de Wissent, Schotse hooglanders en Taurossen om het natuurbeheer op natuurlijke weg te begrazen. Met een Wissent op canvas of een Schotse hooglander als fotobehang haalt u de natuur in huis. Ook het oerrund de Tauros misstaat niet in uw ruimte.

De Nederlandse big 5, de Ree, het Edelhert, het Wild Zwijn, de Zeehond en de Bever zullen ook aan bod komen maar ook ander groot wild uit Nederland

Nederlandse wetenschappers en natuurbeheerders hebben zich bezig gehouden met het terugfokken van het oerrund zoals het er (ongeveer) uitgezien moet hebben. De oorspronkelijke naam was Taur Os. De Tauros is naast de meer voorkomende Schotse hooglander en de WIssent een grote grazer die je in natuurgebieden kan tegenkomen.

Portret van de Tauros.
Portret van oerrund Tauros

Europese Bison Ooit kwamen wisenten, de Europese bizon, in grote delen van Europa voor. De dieren leefden van het zuiden van Zweden tot het noorden van Spanje, en van Nederland tot de Kaukasus en verder naar het oosten tot diep in Rusland. De wisent is het grootste nog levende landzoogdier op het Europese continent.

Portret van de Wisent.
wisent

Twee Konikpaarden in de Oostvaardersplassen laten zich portretteren. Samen met de heckrunderen en edelherten wordt het landschap opengehouden.

Portret van twee Konikpaarden.
Portret van twee Konikpaarden

Aan het eind van de 15e eeuw was de wisent zo zeldzaam geworden dat er maatregelen genomen moesten worden in de vorm van jachtrestricties. Dit vertraagde het uitstervingsproces, totdat de soort aan het begin van de 20e eeuw op de rand van uitsterven balanceerde. Dankzij fokprogramma's, opgezet in het begin van de 20e eeuw, is de wisent voor uitsterven behoed. Het blijft echter een kwetsbare soort. Vrijlevende populaties bevinden zich Oost Europa.

Wissenten tonen hun liefde voor elkaar
Wisent

Nieuwsgierige Schotse Hooglander poseert voor de fotograaf. Deze grote grazer wordt ook wel Highland Cow genoemd. Deze dieren zijn in Nederland dan ook veelvuldig te zien in natuur- en recreatiegebieden. Ze hebben weinig zorg nodig en zijn zelden agressief.

Schotse Hooglander met afgebroken hoorn.
Schotse Hooglander

In het natuurgebied Lentevreugd tussen Wassenaar en Katwijk loopt een kudde Schotse Hooglanders om het natuurgebied op natuurlijke manier te begrazen.

Schotse Hooglander in Lentevreugd.
Schotse Hooglander

De Tauros is net als de Schotse Hooglander een grote grazer die in Nederland wordt ingezet voor het natuurbeheer op natuurlijke basis.

Portret van de Tauros in zwart wit.
Tauros in zwart wit

Deze indringend kijkende Zwarte Schotse Hooglander is in werkelijkheid een vriendelijke nieuwsgierige grote grazer.

Portret van Zwarte Schotse Hooglander
Schotse Hooglander

Wisenten zijn samen met de Amerikaanse bizon (Bison bison) de twee laatst overgebleven soorten uit het geslacht Bison. De wisent wordt onderverdeeld in twee ondersoorten: de laaglandwisent (Bison bonasus bonasus) en de Kaukasische wisent (Bison bonasus caucasicus). De laatstgenoemde is uitgestorven.

Kudde wisenten op pad
Wisent

Sinds een paar jaar worden er een aantal oorspronkelijke oer runderrassen terug gefokt tot een dier dat zowel genetisch als qua uiterlijk op het oerrund lijkt. Sinds 2016 is deze zelfredzamen indrukwekkende Tauros in de Maashorst te vinden.

Tauros in het bos.
Zwarte Tauros in Maashorst

De wisent (Bison bonasus) is het grootste nog levende landzoogdier op het Europese continent. De wisent wordt ook wel de Europese bizon genoemd en valt onder de familie van de holhoornigen. Sinds 2007 is de wisent aanwezig in de huidige Nederlandse natuur.

De wisent, uit de familie der holhoornigen.
Wisent

Deze bijzondere koeienrassen, de Texas Longhorn en witrug koeien grazend in de wei. Hollandser kan bijna niet.

Grazende koeien Texas Longhorn.
Grazende koeien

Het Edelhert behoort tot de big 5 van Nederland. Het mannetje draagt een gewei dat zo'n 70 centimeter lang is, maar kan uitgroeien tot meer dan 90 centimeter. Aan het gewei kan de leeftijd afgelezen worden. Na de brons wordt het gewei in de wintermaanden afgeworpen en begint het nieuwe gewei weer aan te groeien.

Portret van het Edelhert.
portret Edelhert

De Konikpaarden in de Oostvaardersplassen vechten om de belangstelling van de merrie.

Konikpaarden in gevecht.
Konikpaarden in gevecht

Het mooie van de Oostvaardersplassen is dat je soms hele kuddes Konikpaarden bij elkaar ziet staan.

Kudde Konikpaarden in Oostvaardersplassen.
Kudden Konikpaarden in Oostvaardersplassen